xoş gəlmisən/gəlmisiniz - welcome - bienvenue

Azərbaycan dili English français
salam hello, hi salut
Nə olub ? What's up? Quoi de neuf ?
Nə var nə yox ? How do you do? Comment ça va ?
Necəsən ?
Necəsiniz ?  [formal]
How are you? Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Yaxşıyam I am fine Je vais bien
Pis deyiləm I am not bad Je ne vais pas mal
Sizin adınız nədir ? What's your name? Qül est ton nom ?
Mənim adım ... My name is ... Mon nom est ...
ad first name prénom
soyad last name, family name nom de famille
xanım miss, madam mademoiselle, madame
bəy mister monsieur
sabahınız xeyir good morning bonjour
günortanız xeyir good afternoon bon après-midi
axşamınız xeyir good evening bonsoir
gecəniz xeyirə qalsın good night bonne nuit
xudahafiz goodbye au revoir
görüşərik / görüşənədək see you later à plus tard
uğurlar good luck bonne chance
Özünə yaxşı bax Take care Prends soin de toi
öpmək kiss bise, baiser
Mən səni sevirəm I love you Je t'aime
lütfən,
zəhmət olmasa,
xahiş edirəm
please s'il vous plaît
məmnuniyyətlə with pleasure avec plaisir
təşəkkür edirəm thanks merci
(çox) sağ ol thanks (very much) merci (beaucoup)
Sən (məni) başa düşürsən ? Do you understand (me)? Vous (me) comprenez ?
Mən başa düşmürəm I don't understand Je ne comprends pas
Mən azərbaycan dilində danışmıram I don't speak Azeri Je ne parle pas azéri
Siz ingilis dilində danışırsız ? Do you speak English? Parlez-vous anglais ?
hə, bəli  [formal] yes oui
yox, xeyr  [formal] no non
Məni bağışlayın I am sorry Je suis désolé
Üzr istəyirəm Excuse me Mes excuses
Kömək edin ! Help! À l'aide ! Au secours !