coğrafiya
geography - la géographie

Azərbaycan dili English français
bayraq flag le drapeau
ölkə country le pays
şəhər city, town la ville
paytaxt capital city la capitale
dil language la langue


istiqamət - direction

Azərbaycan dili English français
Şimal North le Nord
Cənub South le Sud
Şərq East l'Est
Qərb West l'Ouest
kompas compass la boussole
xəritə map la carte


Azərbaycan dili English français
yuxarıda up haut
aşağı down bas
haqqında on sur
içində in dans
altında under sous
sağ / sağda right droite
sol / solda left gauche
burada here ici
orada there là(-bas)
yaxında near près, proche
uzaq / uzaqda far loin